Om FIERS

FIERS blev etableret i 2015 af Region Sjælland ud fra ambitionen om at skabe stærke samarbejder mellem den private sektor og sundhedsvæsenet - og ultimativt sikre vækst og bedre sundhed for borgerne. 

Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis vigtigste opgave er at operere som katalysator for stærke innovationssamarbejder i regionen - i spændingsfeltet mellem teknologi, sundhedsdata, brobygning og organisationsudvikling. Fonden har fra januar 2021 indgået en resultatkontrakt med Region Sjælland om fundraising til sundhedsinnovationsprojekter.

Fondens formål

FIERS ønsker at fremme gennemførelse af udviklingsopgaver inden for sundhedsområdet i samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder.

FIERS vil gerne indgå i samarbejder med det private erhvervsliv, der besidder gode, innovative ideer og løsninger inden for sundhedssektoren. De nye innovative sundhedsløsninger kan have fokus på enten teknologi, produkter eller organisation. 

FIERS varetager det ansvar, der ligger i at kombinere innovationskraften i det private erhvervsliv med den offentlige sektors fokus på at give borgerne mere sundhed for pengene. Med respekt for samarbejdsvirksomhedernes integritet samt deres økonomiske og ressourcemæssige risikovillighed er det magtpåliggende, at fonden etablerer trygge rammer for innovationsudvikling - ikke mindst for at sikre, at samarbejdsvirksomhederne i fællesskab kan bane vejen for en nytænkning af de etablerede standarder indenfor sundhedssektoren. 

FIERS' kerneydelser

Med ambitionen om at agere katalysator for udviklingen af nye, innovative samarbejder og vækstløsninger indenfor sundhedssektoren tilbyder FIERS en række centrale kerneydelser:

  • Innovation: Med udgangspunkt i virksomhedernes banebrydende innovation er det FIERS' opgave at kommercialisere og understøtte teknologien, produktet eller løsningen på en måde, som skaber ressourceeffektivitet samt økonomisk og menneskelig værdi. Det sker bl.a. gennem bruger og medarbejderdreven innovation, hvor indsigten fra brugere og medarbejdere indsamles for at opbygge viden om behovet for løsningen samt dens værdi i praksis. Denne indsigt understøtter innovationen direkte i målet om at skabe vækst med mennesket i centrum.
  • Dataanalyser: FIERS samarbejder med Region Sjælland om at tilvejebringe relevante patientdata og foretage dataanalyser, som virksomhederne kan bruge aktivt i deres innovationsaktiviteter. Ved at dele den unikke indsigt, der ligger gemt i de mange data, som omgiver Region Sjællands processer, praksissektor og borgere, kan samarbejdsvirksomhederne udvikle skræddersyede løsninger, som rammer borgere og sundhedssektoren, der hvor de er, og hermed sikre et effektivt udbytte. 
  • Testadgang/testsite: FIERS samarbejder med Region Sjælland om at få adgang til relevante data, klinikere og patienter, med henblik på at facilitere færdigudvikling og tests af virksomhedernes fysiske såvel som immaterielle produkter og løsninger. Målet er at sikre adgang til tests af løsninger til sundhedsvæsenet, hvor FIERS via samarbejder med kommuner, hospitaler og regioner kan levere adgang til anonymiserede sundhedsdata, indsigt i processer og forskningskapacitet.
  • Brobygning: FIERS faciliterer samspillet mellem offentlige og private virksomheder i den fælles udvikling af nye løsninger inden for sundhedsvæsenet. FIERS skal sikre en professionel og tryg gennemførelse af samarbejdsprojekterne mellem Region Sjælland og samarbejdsvirksomhederne - ikke mindst ved at skabe fælles grobund og målsætninger.
  • Test af fremtidige forretningsmodeller: Fremtidens sundhedsvæsen forventes i stigende grad at nytænke eksisterende forretningsmodeller. I den forbindelse er det centralt, at fokus vendes fra anskaffelsen af produktudstyr til fokus på konkrete forbedringer af behandlingsresultater for patienterne. Dette skift i fokus medfører at betaling først afkræves, såfremt de forventede leverancer opnås. Dette stiller krav til kvaliteten af data, nye teknologier samt nye leverance- og betalingsformer, hvilket FIERS assisterer virksomheder og regioner med at teste og implementere.