Nightingale monitorerings værktøj til sengestuer

Innovations samarbejde på Nykøbing Falster Sygehus

Introduktion
Nightingale er et monitoreringsværktøj der hjælper med yde optimal pleje.

Projektet omhandleder OPI-samarbejde mellem Nykøbing Falster Sygehus (NFS) og Teton.ai om afprøvning og udvikligen af et computer vision system til monitorering af geriatriske patienter. Med formål om at støtte sundhedspersonalet i deres travle hverdag.

Ved projektets opstart blev Teton.ai’s Nightingale system installeret på geriatrisk afsnit på NFS. Systemet monitorerede 24 patientstuer over projektets seks måneders løbetid.

I projektet stod Teton.ai for at levere udstyr og bygge den tilhørende teknologi mens NFS deltog i udviklingen ved at frigive tid fra sundhedspersonale til at deltage i interviews, onboarding og eksperimentel brug af teknologi.

Resultater af samarbejdet
I løbet af samarbejdet udviklede Nightingale systemet sig - Systemet blev væsentlig mere teknologisk robust og fik også tilføjet mange brugerfladeforbedringer.

Derudover blev brugen af systemet skærpet - altså features blev fjernet og andre tilføjet så det blev tilpasset bedre til hverdagen på den geriatriske afdeling. Features som stemmealarmer blev tilføjet, hvilket var et ønske fra personalet - der ikke altid havde tid til at læse alarmbeskederne.

Læringer
Der var især to vigtige læringer:

  1. 1.Hvert vagtskifte - Morgen, aften og nat er meget forskellige miljøer der har forskellige pain points, der må addresseres forskelligt. Derfor må systemet også adoptere forskellige former og funktionaliteter for at være brugbart i alle vagtlag.
  2. 2.Jo færre personaler der på en vagt - jo større er systemeter som dettes indvirkning på afdelingen.

Afsluttende bemærkninger
NFS er en kompetent og villig partner, der har de rigtige intentioner i forhold til udvikling og præcisering af teknologi til sundhedssystemet. Teton.ai har haft et stort udbytte læringsmæssigt af samarbejdet.

Skrevet af Mikkel Wad Thorsen, CEO, Teton.ai

FIERS søger ny controller

Vil du arbejde med daglig økonomistyring i en erhvervsdrivende fond og projektregnskaber? Elsker du Excel, er du udadvendt og kan du arbejde selvstændigt, så er dette job helt sikkert noget for dig. Læs det fulde jobopslag her og søg senest 3. januar 2022.

 

FIERS får tre nye bestyrelsesmedlemmer

Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland (FIERS) har tilført tre nye medlemmer til sin bestyrelse. Mette-Marie Harild, som er tidligere direktør i den globale medtech virksomhed Medtronic, tiltræder i rollen som bestyrelsesformand. Og hun har fra begyndelsen et internationalt fokus for arbejdet i regionen.

Foruden Mette-Marie Harild som ny bestyrelsesformand, har FIERS tiltrukket to yderligere bestyrelsesmedlemmer. Det er direktør i Roskilde Kommune Mette Heidemann og chef for partnerskaber på DTU Stine Kruse, som nu sammen med sygehusdirektør Ricco Dyhr og direktør i Erhvervshus Sjælland Mads Kragh udgør bestyrelsen i FIERS. Læs hele pressemeddelelsen her

 

FIERS er værter for workshop om implementering, skalering og indkøb af AI baseret medicinsk udstyr

Som led i et nationalt projekt om, at lette vejen for udvikling af medicinsk teknologi med kunstig intelligens, inviteres der til en workshop med fokus på skalering, indkøb og hvordan man som virksomhed får det nye produkt, som er udviklet i samarbejde med et eller flere sygehuse, solgt ind til andre sygehuse og sektorer.

Vi har inviteret en bred kreds af interessenter bl.a. indkøbschefer, store og små virksomheder, industrien, KL, Danske Regioner og interesseorganisationer inden for life science området. For mere information se invitationen.

Workshoppen holdes den 5. november 2021 fra kl. 10.00 til 14.00 i Athena-Huset Nykøbing F. Sygehus.

FIERS deltog i Health Tech Summit 2021

HealthTech Topmøde i Industriens Hus med udbytterige oplæg fra bl.a. Israel: Mega trends indenfor sundhedsteknologier, dataudfordringer og OPI samarbejder.

Studerende kommer med løsninger til Nykøbing F. Sygehus:

I sidste uge deltog Nykøbing F. Sygehuset(NFS) og FIERS i Videnplatform Guldborgsunds videnbasar om bæredygtig udvikling. Studerende fra Professionshøjskolen Absalon, DTU, Roskilde Universitet og Zealand – Sjællands erhvervsakademi blev præsenteret for 29 projektideer fra offentlige og private aktører til næste semester opgave. NFS og FIERS præsenterede de studerende for Outdoor Health og Wayfinding – om retænkning og synliggørelse af sygehusets udenom arealer og løsninger til at finde rundt på sygehuset, både for patienter, pårørende og medarbejdere. Efter præsentationen mødtes de studerende med repræsentanter fra NFS og FIERS til debat og tanker om udfordringer og muligheder. Videnbasaren har givet os nye ideer, nye samarbejdsrelationer og det har været fantastisk at opleve de studerendes visioner og engagement

Data- og Designdreven Sundhedsinnovation

Projektet har været i dialog med 50 virksomheder og har kørt videnssamarbejder og sprintforløb med 27 start-up’s og virksomheder. Undervejs er der interageret med andre
udviklingsmiljøer, aktører og tilbud, som understøtter innovation, med alt fra viden, test faciliteter og netværk for scale-up og funding. Læs mere på: sundhedsdata.nu

Projektet der har et budget på 19 millioner kroner er finansieret af EU’s Regionalfond og Vækstforum Sjælland.

Projektpartnerne i DDSi projektet er DTU, Absalon, Data- og Udviklingsstøtte i Region Sjælland, Erhvervshus Sjælland, Cumuli Design Lab og FIERS - Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland er leadpartner.

 

FIERS har netop afsluttet et projekt omkring mænd, ensomhed og fællesskaber. Det er et projekt, som har opbygget nye partnerskaber med bl.a. Vig Familieby, Mænds Mødesteder, Fonden for Mental Sundhed og Slagelse Kommune. 

Det er vanskeligt for sundhedssystemet at få fat i mændene og få dem til at tage ansvar for egen sundhed. En lille gruppe på fem mænd indvilligede i at være til at se nærmere på hvad der kunne motivere dem.

Det, der helt åbenlyst var det vigtigste var fællesskab og det at være i naturen sammen med andre. Flere havde mistet deres ægtefælle og det at kunne dele, det der er svært og samtidig høre hvordan andre tackler det svære, var rigtig godt.
Mændene sankede urter til snaps og mad over bål. De havde besøg af en naturvejleder og fik både bevæget kroppen og åbnet sanserne til naturens forunderlighed.

I øjeblikket søges der fonde, så Slagelse kommune i 2022 kan få mulighed for at lave forløb for mænd der har eller er i risiko for at få en kronisk sygdom eller mænd der er i risiko for at havne i ensomhed.

Læs pressemeddelelsen om projektet her og folderen, som vores deltagende mænd har været med til at udvikle.

Hvordan lykkes sundhedsvæsenet med udvikling og implementering af medicinsk udstyr med kunstig intelligens?

Det skal FIERS sammen med 3 andre aktører være med til at kortlægge for Trial Nation.

Medicinsk udstyr med kunstig intelligens bliver en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen.

Trial Nation ønsker med sit initiativ om kunstig intelligens i medicinsk udstyr at kortlægge aktørlandskabet, afholde workshop, rapportere best practices, barrierer og muligheder, og slutteligt validere mod internationale erfaringer.

FIERS skal sammen med Ideklinikken i Region Nordjylland, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Syddansk Sundhedsinnovation skabe overblik over muligheder og barrierer for afprøvning af medicinsk udstyr med kunstig intelligens.

Projektet gennemføres i perioden  2. kvartal 2021 – 1. kvartal 2022.

InnoHubbet på Nykøbing F. Sygehus går i luften med ny samarbejdsplatform

I InnoHubbet på Nykøbing F. Sygehus arbejder vi på at skabe let og fleksibel adgang for virksomheder, som gerne vil samarbejde med klinikken. InnoHub NFS har netop lanceret sin egen platform hos vores samarbejdspartner Accelerace. Her opslår vi udfordringer fra hverdagens sundhedsvæsen, som vi søger start-ups, der kan hjælpe med at finde smarte løsninger på.

De to første udfordringer drejer sig om dehydrering og faldforebyggelse.

Se platformen her: Nykøbing Falster Sygehus – Beyond Beta (accelerace.io)

 

 

Ny databaseret service målrettet virksomheder

FIERS on the look-out for partners for further development of advanced duty roster management system

The Foundation for Innovation and Business Promotion (FIERS) hereby invites enterprises to participate in a market dialogue concerning duty roster planning tool for the health sector. The tool is developed to proof-of-concept level, tested and implemented in to two hospital departments by Region Zealand and the Technical University of Denmark. The tool has the potential to become an integrated part of an existing system or a separate stand-alone / plug-inn solution to be combined with multiple systems. FIERS is looking for partners for further development and potential commercialization. Interested enterprises can read more herethe invitation and the background document