Kontakt

Sekretariatschef - kontakt for administrative spørgsmål

Maj-Britt Jensen 
mbj@fiers.dk
mobil: +45 2960 6752

Formand for bestyrelsen

Direktør i Viewcare Søren Hofmeister
hof@viewcare.com
mobil: +45 5120 0187

Bestyrelsen i FIERS består derudover af:

Sygehusdirektør i Region Sjælland Ricco Dyhr

Direktør i Erhvervshus Sjælland Mads Váczy Kragh

Chef for innovation og partnerskaber DTU Stine Kruse

Direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune Mette Heidemann

God fondsledelse

FIERS er en erhversdrivende fond og skal derfor leve op til kravene om god fondsledelse. Du kan se det udfyldte skema om ledelse af fonden her.