InnoHub NFS 

FIERS, Nykøbing F. Sygehus (NFS) driver i samarbejde med Inqvation og Accelerace InnoHub NFS. InnoHub NFS er et udviklings- og testlab, hvor kliniske udfordringer og private virksomheders samarbejde faciliteres og understøttes. 

NFS indviede i september 2020 Athena-Huset, som er en ambitiøs satsning på at skabe et innovativt akutsygehus, hvor home diagnostics, det nære sundhedsvæsen og lighed i sundhedstilbud er omdrejningspunkterne. Med Athena-Huset er der skabt en fysisk ramme omkring OPI (offentlig private samarbejder), forskning og læring tæt på sygehusledelse og den kliniske praksis.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har efter indstilling fra Erhvervshus Sjællands bestyrelse udpeget Sundheds- og velfærdsteknologi, som et spirende erhvervsfyrtårn i Region Sjælland. Argumentationen for det er, at Region Sjælland sammen med NFS og Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde (FIERS), har sat et helt særligt initiativ i søen, som arbejder for at give virksomheder og iværksættere adgang til data og testfaciliteter, som tilsammen giver virksomheder på området en langt bedre adgang end noget andet sted i landet.

Unikke betingelser for offentlig/privat udviklingssamarbejder

InnoHub NFS kan tilbyde både startups og etablerede virksomheder et unikt tilbud. I InnoHub NFS deltager sygehusledelsen og den kliniske ledelse på NFS aktivt i dialogen og samarbejdet med virksomhederne til gavn for begge parter.

Adgang til klinik, sundhedsdata, feedback i produktudviklingsfasen fra klinikere er en stor udfordring for virksomheder. FIERS, Accelerace og InQvation fungerer som katalysatorer for OPI samarbejder i InnoHub NFS og som sparringspartnere og brobyggere mellem private virksomheder, klinik og forskere.

På InnoHub NFS kan private virksomheder udvikle og teste nye løsninger til sundhedsvæsenet agilt og fleksibelt i tæt samspil med klinikken. Samarbejdet med klinikken kan omfatte sparring på ide/produkt og data, samt adgang til test- og simulationsfaciliteter. Tilbuddet er åbent for alle virksomheder.

Arbejdsmetode i InnoHub NFS

Vi har i InnoHub NFS stor fokus på dialog og det rigtige match mellem klinik og private virksomheder. Vi har fokus på at samarbejdet skal være værdiskabende både for private virksomheder og for klinikken. Se vores samarbejdsmodel nedenfor.

Vil du i dialog med InnoHub NFS, så læs mere her og send en ansøgning

I InnoHubbet på Nykøbing F. Sygehus arbejder vi på at skabe let og fleksibel adgang for virksomheder, som gerne vil samarbejde med klinikken. InnoHub NFS har netop lanceret sin egen platform hos vores samarbejdspartner Accelerace. Her opslår vi udfordringer fra hverdagens sundhedsvæsen, som vi søger start-ups, der kan hjælpe med at finde smarte løsninger på..

Ansøg om at komme i dialog med os her på platformen her: Nykøbing Falster Sygehus – Beyond Beta (accelerace.io)