Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland

I FIERS (Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde) arbejder vi for at bygge bro mellem stærke spillere i det private og offentlige erhvervsliv i Region Sjælland - med det fokus at skabe optimale rammer for finansiering, udvikling og tests af nye innovative løsninger, der sætter patienten i centrum og skaber vækst i det danske samfund. 

Vi søger altid nye, innovative sundhedsløsninger og samarbejder, så kontakt os,  hvis du sidder inde med en god idé til nytænkende samarbejder inden for sundhedssektoren.

Relevante projekter og samarbejder kunne være inden for:

  • Anvendelse af data til udvikling af nye løsninger, redskaber eller processer,
  • Innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning,
  • anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering,
  • etablering og udvikling af nye virksomheder og
  • udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer.